Φωταγωγήθηκαν όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στο Δήμο Βοϊου. Το μήνυμα τού Δημάρχου Χ. Ζευκλή