Παύλου Μελά στην Κοζάνη. Αυτή την τρύπα, την είδε κανείς, για να την κλείσει;