Το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της επιχείρησης, διαχωρίζεται στους τέσσερις τομείς δράσης που αυτή τη στιγμή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων -Ποιότητα νερού και η Τηλεθέρμανση.

Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και προμήθειες που θεωρούνται απαραίτητες για την καλή λειτουργία τους. H επιλογή των έργων, μελετών και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Τεχνικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με βάση τους παρακάτω άξονες: Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σύνολο των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.Εξάλειψη των ενδεχόμενων ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης όπου αυτή έχει εγκατασταθεί.Διατήρηση της λειτουργικής αρτιότητας στα υπάρχοντα δίκτυα. Αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων καθώς και σχεδιασμός για την οριστική επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου και Δ. Υψηλάντη.Επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισμούς και την πόλη της Κοζάνης για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κάλυψης καθώς και της τηλεθέρμανσης για την πόλη της Κοζάνης και τις ΤΚ Δρεπάνου και Κρόκου.Διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου ύδατος.

 

 

Κλικ εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά…