Απόκτησε την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ταμειακή μηχανή – Datecs, Ιγνάτιος Γαβριηλίδης, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης στην Πτολεμαΐδα.