Γίνεται ναι Γίνεται!

Οι καθηγητές του Δ.Ω.Σ οι περισσότεροι νέοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα παιδιά μας που θέλουν να μάθουν μουσική…

Οι «Κασσάνδρες» δεν επαληθεύτηκαν για τη μη λειτουργία του Ωδείου μας και το ΔΩΣ συνεχίζει τα «διαδικτυακά» του μαθήματα.

Κάποτε πληρώναμε 85.000 ευρώ το χρόνο για κοπή χόρτων.

Τώρα πληρώνουμε πολύ πολύ λιγότερα για να μαθαίνουν τα παιδιά μας μουσική.-

Τα καλύτερα έρχονται…