Φωτογραφίες από την κίνηση στα super markets της Κοζάνης. Ώρα λήψης φωτογραφιών, 11:15 π.μ.