Σήμερα, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις στις καλλιέργειες του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ύψους 14.787.235,68 ευρώ σε 9.301 δικαιούχους, σε όλη τη χώρα.

Για την Δυτική Μακεδονία καταβάλλονται αποζημιώσεις για τις αναγγελίες που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο. Η αποζημίωση αφορά το σύνολο (100%) της οφειλόμενης αποζημίωσης (δεν είναι δηλαδή προκαταβολή). Οι παραγωγοί μπορούν να πληροφορούνται τα πορίσματά τους :
➢ από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
➢ από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες).
Θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις και για τις υπόλοιπες αναγγελίες το συντομότερο δυνατόν. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανοίγουμε την Ιστοσελίδα www.elga.gr σε έναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή. Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε στο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. πατήστε στο Σύνδεση (Εικόνα 2), χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Από εκεί μπορούν οι παραγωγοί να πληροφορηθούν :

➢ άμεσα τα πορίσματά τους, που περιέχονται στις αναγγελίες του συνημμένου αρχείου (Κοινοποίηση πορισμάτων φυτικού).
➢ Σε λίγες ημέρες, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αγροτεμάχιο (Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.)