Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ν. Λυσσαρίδης, ο οποίος συμμετέχει, σαν τακτικό μέλος, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δ. Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων (Μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης), στην τελευταία, δια περιφοράς, χθεσινή (28/12) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α., καταψήφισε δύο απευθείας αναθέσεις. Η πρώτη αφορούσε την απευθείας ανάθεσης σε ορκωτό/ους λογιστή/ές, ύψους 8.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  για τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, για το έτος 2020, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κι η δεύτερη την απευθείας ανάθεσης της λογιστικής υποστήριξης του Π.Τ.Α., για το έτος 2021, ύψους 20.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρά την επιχειρηματολογία του Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου, Δ. Μαυροματίδη, ο Ν. Λυσσαρίδης δεν πείσθηκε, προτείνοντας – και για τις δύο περιπτώσεις – τη διενέργεια διαγωνισμού. Ωστόσο, κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκαν οι απευθείας αναθέσεις.

Η Χύτρα