Το μήνυμα του Συλλόγου Πρωτοχωρίου για το δρώμενο των Μωμογερων που φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί .