Βίντεο, της Κατερίνας – Έλλης Βρίκου, από την χθεσινή βραδιά, των πυροτεχνημάτων, στην Κοζάνη.