Ετοιμάζονται στο Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστικής στο Τσοτύλι. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους, να στελεχώσουν το Παράρτημα. Αιτήσεις μέχρι 11/1. Δείτε το έγγραφο που παρουσιάζει το kozan.gr