Ειδική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 11/1, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού.