Ποιος φταίει για το θέμα της δήλωσης των ετεροχρονισμένων κρουσμάτων σύμφωνα με τον τοπικό εκπρόσωπο του ΕΟΔΥ Ι. Ρωμιόπουλο & τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Δυτικής Μακεδονίας Χαρίσιο Κ. Γκοβεδάρο; Δείτε τι απάντησαν…