Κατόπιν εισήγησης του Βουλευτή της Π.Ε. Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη, ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Βορίδης, έκανε αποδεκτό το αίτημα για να συμπεριληφθούν στην πρόβλεψη του άρθρου 12 παρ. 1 περ. στ’, του σ/ν με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)»., για την προσαύξηση της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού κατά 20 μονάδες, υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Π.Ε. Κοζάνης λόγω εντοπιότητας.

Κατόπιν αυτού, ο Βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης δήλωσε «Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μάκη Βορίδη για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα για την επιπλέον μοριοδότηση των κατοίκων της Π.Ε. Κοζάνης στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. Η καλή συνεργασία της εκτελεστικής με τη νομοθετική έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους πολίτες.»


 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη

 

Θέμα: Πρόβλεψη προσαύξησης βαθμολογίας σε γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών σε Μετάβαση (απολιγνιτοποίηση)

Κοζάνη, 13.1.2021

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Στο συζητούμενο Σ/Ν για τον ΑΣΕΠ, στο άρθρο 12 παρ 1 περ. στ, προβλέπεται η προσαύξηση της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού κατά 20 μονάδες, λόγω εντοπιότητας, για τους μόνιμους κατοίκους των αναφερόμενων δήμων.

Προτείνω να συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι Δήμοι σε Μετάβαση (απολιγνιτοποίηση), καθώς είναι αναγκαία η στήριξη των μονίμων κατοίκων των περιοχών αυτών.

 

 

Με τιμή,

 

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης