Το Κέντρο Υγείας Σερβίων, ενημερώνει τους πολίτες για τη στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας με μια Κοινωνική Λειτουργό. Η υπηρεσία παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες υποστηρικτικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ασθενείς και οικογένειες. Βοηθάει στην ανακούφιση των αρνητικών συναισθημάτων όπως άγχος, φόβος, θλίψη κ.α.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθύνονται ασθενείς – πολίτες:

  • Ανασφάλιστοι ή άποροι

  • Γυναίκες κακοποιημένες – Ενδοοικογενειακή Βία

  • Παιδική Προστασία

  • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

  • Ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας

  • Απόπειρες αυτοκτονίας

  • Χρήστες ουσιών

  • Υπερήλικες

  • Οποιοσδήποτε πολίτης νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τα συναισθήματα που τον πιέζουν

Οι παραπομπές γίνονται είτε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είτε με ατομική πρωτοβουλία.

Σημειώνεται ότι εν’ όψει της πανδημίας Covid – 19 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή για συμβουλευτική στήριξη σε αντικατάσταση της δια ζώσης επικοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κοινωνική Λειτουργός: Χατζημάρκου Νικητία

Τηλέφωνο: 2464 350013

E-mail: koinonikiypservia@gmail.com

Ημέρες – Ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 14:30