Ώρα 07:15 π.μ: Βίντεο από κεντρικούς – χιονισμένους – δρόμους της Κοζάνης. Bίντεο αναγνώστη