Αξιότιμε κύριε υπουργέ, υφυπουργέ, αρχηγέ, βουλευτές και περιφερειάρχη, πιστεύουμε ότι πλέον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθεί επιτέλους και στην Δυτικής Μακεδονία όπως και σε όλες τις άλλες περιφέρειες της πατρίδας μας, τμήμα Ε.Μ.Α.Κ (Ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών), καθώς υπάρχει ήδη ο χώρος και οι εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο της Κοζάνης, όπου στεγάζεται κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το πεζοπόρο τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό του πεζοπόρου τμήματος, μπορεί επάξια να στελεχώσει και να λειτουργήσει αυτή την υπηρεσία κατά την διάρκεια και της χειμερινής περιόδου, αφού λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση και λειτουργία της. Το συγκεκριμένο προσωπικό έχει την εμπειρία, αφού έχει λάβει μέρος στην αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών σε όλη την επικράτεια από το 2001.

Με εκτίμηση το Δ.Σ .