Στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας “Αλώνια” προχωρά ο Δήμος Κοζάνης. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κοζάνης, το βράδυ της Δευτέρας 18/1, αποφασίσθηκε, κατά πλειοψηφία, η έγκριση τευχών προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης, καθώς, αντιστοίχως και για την ανάπλαση της πλατείας Γιολδάση.

kozan.gr