Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η 3ΥΠΕ, σε έγγραφό της, με ημερομηνία 15/1, προς το Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, το περιεχόμενο του οποίου αποκαλύπτει το kozan.gr, αναφέρει: “Κατόπιν σχετικών εγγράφων και λαμβάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19, παρακαλούμε όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ στην έκδοση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σας ως προς την δημιουργία και τη στελέχωση αυτόνομου Πνευμονολογικού Τμήματος, καθώς και των Εργαστηρίων που θα λειτουργούν στo πλαίσιo αυτού. Στην aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα δημιουργίας του συγκεκριμένου Τμήματος καθώς και των Εργαστηρίων αυτού. Ως προς τη στελέχωση του εν λόγω Τμήματος και των Εργαστηρίων του, οι ανάγκες σύστασης επιπλέον οργανικών θέσεων προσωπικού θα πρέπει να καλυφθούν μέσω κατάργησης εισοδηματικά ισοδύναμων Θέσεων, χωρίς να προκαλείται επιπλέον κόστος”.

kozan.gr