Στο σκοτάδι η οδός Διοικητηρίου με Τραπεζούντος στην Πτολεμαίδα. Βίντεο αναγνώστη.