Η ιστορία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κοζάνης μέα από τη Διατριβή του Γεωργίου Κωνσταντίνου (2009, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)). Όλη τη διατριβή με θέμα “Η ιστορία των στρατιωτικών νοσοκομείων στη νεότερη Ελλάδα” μπορείτε να τη δείτε κάνοντας κλικ στο συνδεσμο.