3 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνα) στον ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021
Αίτηση
Παράρτημα

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Μακεδόνα Δέσποινα, τηλ.: 24610 54305 & Κουντουρά Αλεξάνδρα, τηλ.: 24610 54265

Υποβολή αιτήσεων: Από τις 04/02/2021 έως και τις 13/02/202