Οι μονάδες υγείας της ΠΕ Κοζάνης έχουν ενισχυθεί αισθητά, τόσο σε υποδομές και σε εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η περαιτέρω αναβάθμιση, όμως, των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή μας, προϋποθέτει τη στελέχωση κρίσιμων τομέων με επιπλέον μόνιμο ιατρικό προσωπικό. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενόψει της επικείμενης κατανομής θέσεων, ζήτησα  από το Υπουργείο Υγείας την έγκριση μονίμων θέσεων, μεταξύ άλλων και για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κοντοζαμάνη για την ανταπόκριση.