Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» δύο πολύ σημαντικές πράξεις που αφορούν τα παρακάτω δύο υποέργα:

Υποέργο 1: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης» προϋπολογισμού 578.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης.

Υποέργο 2: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 247.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης.