8ος Ζήσειος αγώνας ανωμάλου δρόμου την Κυριακή 7 Μάιου στο πάρκο Άνω Κώμης.