Συγκεντρωτικά στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σε μελέτες & έργα, ανά Περιφερειακή Ενότητα, τόσο με συνοπτικά, όσο και με αναλυτικά στοιχεία.

 

 

**** 1) Δείτε εδώ αναλυτικά τα έργα/μελέτες σε επίπεδο έδρας

2) Δείτε εδώ αναλυτικά τα έργα/μελέτες σε επίπεδο Π.Ε. Κοζάνης

3) Δείτε εδώ αναλυτικά τα έργα/μελέτες σε επίπεδο Π.Ε. Καστοριάς

4) Δείτε εδώ αναλυτικά τα έργα/μελέτες σε επίπεδο Π.Ε. Φλώρινας

5) Δείτε εδώ αναλυτικά τα έργα/μελέτες σε επίπεδο έδρας Π.Ε. Γρεβενών