Την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου Παπαφλέσσα 22Α , Καταστατική Συνέλευση.

Το θέμα είναι η τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού όπως με απόφαση της από 1ης Νοεμβρίου 2015 Γενικής Συνέλευσης είχε αποφασιστεί.

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων μας για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο καταστατικό.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Δίκα Βασιλική Παπαγιάννης Λεωνίδας