Ειδική οθόνη τοποθετήθηκε, σήμερα το πρωί, στην είσοδο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, η οποία παρουσιάζει τα ενεργειακά οφέλη, από το γνωστό πρόγραμμα «Εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη, με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια». Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» – Πρόγραμμα GR-03 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Θανάσης Τέγος