Διασκορπισμένα σκουπίδια στο παρκάκι του Αγ. Δημητρίου στην πόλη της Κοζάνης. Οι σημερινές φωτογραφίες που μας έστειλε συμπολίτη μας.