Το δημόσιο ευχαριστώ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης Ε. Σημανδράκου στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Β. Μιχελάκη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. Κοζάνης, για τ’ ότι η απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη της Πλατείας Λασσάνη εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη ώστε να υποβληθεί ολοκληρωμένα ο φάκελος της πρότασης, προκάλεσαν τα “καρφιά” του δημοτικού συμβούλου της Δημοτικής Κίνησης Αριστοτέλη Πουτακίδη, ο οποίος εξέφρασε την άποψή του γιατί δεν προχώρησε το συγκεκριμένο θέμα στην προηγούμενη (δική) τους θητεία, φωτογραφίζοντας ως κύρια υπεύθυνη την Αποκεντρωμένη και τον Μιχελάκη: “Καθαρά πολιτικό το ζήτημα που δεν προχώρησε στη δική μας θητεία. Αυτό το θέμα ήταν κατεξοχήν πολιτικό. Ο Αντιδήμαρχος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις αρμονικές σχέσεις που έχει με τον Μιχελάκη και τον ευχαρίστησε κιόλας. Εμείς μόνο αρρυθμίες είχαμε. Φυσικά οι αρμονικές σχέσεις με τον Μιχελάκη μπορεί να επεκτείνονται κι αλλού”. Γελούσαν Ιωαννίδης & Κουτσοσίμος.