Σε ενδικοφανή (διοικητική) προσφυγή κατά της εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη Λίμνη Πολυφύτου, από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προχώρα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.