Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων ζημιάς από τους παγετούς του χειμώνα 2017