Η σημασία που δίνει ο Δ. Κοζάνης για την ενεργειακή κοινότητα. Αυτό είναι το χρεωμένο γραφείο. Είμαστε doomed (καταδικασμένοι).