Την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας, συζητήσαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά. Η προστασία των δασών, η σύσταση δασικού φυτωρίου, βοτανικού κήπου, συστηματικές αναδασώσεις και δασοτεχνικά έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος μερικές από τις δράσεις που αξιολογήσαμε θετικά. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των τεχνολογιών περιβάλλοντος συμφωνήσαμε να είναι κοινές προτεραιότητες στην Περιφέρεια μας, ενω σύντομα θα δούμε και από κοντά με τον κ. Αμυρά, τα σπάνια οικοσυστήματα και τις φυσικές ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας μας.