Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Ν.Κοζάνης και η Τοπική Επιτροπή Κοζάνης Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας τάσσονται στο πλευρό των Πανελλήνιων Συλλόγων των ειδικοτήτων τους προκειμένου να εκφράσουν από κοινού την έντονη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την επιλογή της Β΄ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία και φέρει Αρ. Πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021 

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο δεν επιτρέπεται η δημιουργία μεικτών παράλληλων τμημάτων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, αλλά επιβάλλεται πλειοψηφικά η δημιουργία ενός τμήματος της μιας γλώσσας μολονότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μια οριακή πλειοψηφία.

Ως εκ τούτου αφενός ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών θα αναγκαστεί να διδαχθεί μία άλλη γλώσσα από αυτή της προτίμησής του και αφετέρου θα υπάρξει εξοβελισμός εκπαιδευτικών και κυρίως αναπληρωτών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας από το δημόσιο Ελληνικό σχολείο.

Επιπρόσθετα, η εγκύκλιος ορίζει ότι εάν μέχρι την 1η Οκτωβρίου δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επέλεξε η πλειοψηφία του τμήματος ή αν υπάρξει ισοψηφία των δύο γλωσσών, οι μαθητές θα διδαχτούν τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι προφανές από ό,τι προηγείται πως η νέα εγκύκλιος όχι μόνο καταστρατηγεί το ελεύθερο δικαίωμα της επιλογής της Β΄ ξένης γλώσσας από τους μαθητές αλλά επίσης στερεί από τους νέους αδιόριστους ωρομίσθιους ή αναπληρωτές την ελπίδα για διορισμό.

Ζητούμε την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου και την αντικατάστασή της με νέα που θα επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή και εκμάθηση της 2ης ξένης γλώσσας από όλους τους μαθητές καθώς και τη σύσταση οργανικών θέσεων για τους αναπληρωτές των δύο ειδικοτήτων.

Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΟΕ, τους Διευθυντές / τις Διευθύντριες που μας στηρίζουν καθώς και όλους τους γονείς/κηδεμόνες και συναδέλφους που στέκονται πάντα στο πλευρό μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων πρωτίστως των μαθητών και μαθητριών μας και εν συνεχεία των εκπαιδευτικών της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

Για τα ΔΣ