Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, τη δυνατότητα αξιοποίησης του εργαλείου των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα), με  που αφορά τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την χρηματοδότηση αναγκαίων έργων που συμβάλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού χαρακτήρα της περιοχής καθώς κι άλλων αναγκαίων υποδομών του Δήμου, προχωρά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης. O Δήμος Κοζάνης  στοχεύει, μέσα από την υλοποίηση έργου πολύ-λειτουργικού συγκροτήματος της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης,  να καλύψει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στο φάσμα της εκπαίδευσης, της άθλησης, της επιμορφωτικής διασκέδασης, να τονώσει την τοπική οικονομία, να αναδείξει τον ενεργειακό χαρακτήρα του δήμου αλλά και να ενισχύσει τον ειδικό ενεργειακό τουρισμό. Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο σύμπραξης τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποέργων,  για περίοδο συνολικά 27 ετών, συμπεριλαμβανόμενης και της διετούς περιόδου κατασκευής. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα χρηματοδοτήσει και θα κατασκευάσει το σύνολο των υποδομών, θα προχωρήσει στη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση και τεχνική τους διαχείριση. Επίσης, θα πραγματοποιήσει και επιπλέον επενδύσεις συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης του έργου. Η επένδυση θα αποπληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο μετά το πέρας της κατασκευής, κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, στη βάση ενός λεπτομερούς μηχανισμού ελέγχου της καλής ποιότητας και λειτουργίας των υποδομών στον οποίο προσβλέπει ο Δήμος, εξασφαλίζοντας ποιοτικές υποδομές προς τους πολίτες και το δημόσιο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.Όπως αναφέρεται στην πρόταση από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης έργων είναι ότι μπορεί να αντλήσει χρηματοδοτήσεις από πολλές και διαφορετικές πηγές: νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΔΕ, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Πράσινο Ταμείο, χρηματοδότηση από ΕΤΕπ. Η πρόταση για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, που αφορά τις  Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, κινείται σε τρεις άξονες:
1. Ανάπτυξή ενός Εθνικού Πόλου Καινοτομίας και Αειφορίας με έμφαση στις ενεργειακές εφαρμογές, στην παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα του Δήμου.
2. την συμπλήρωση-ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υποδομών
3. την ενίσχυση των υποδομών αθλητισμού

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει (περιοχή ΖΕΠ):
Το Βιοκλιματικό Πάρκο,
Το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ),
Το Κτήριο Γειτονιάς,
Την ενεργειακή αναβάθμιση του Χώρου Στάθμευσης,
Την Ενεργειακή Κατασκήνωση,
Το Ζωντανό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει :
Το Συγκρότημα ΕΠΑΛ,
Το ΙΕΚ,
Το Ειδικό Νηπιαγωγείο / Δημοτικό,
Το 14ο Νηπιαγωγείο,
Το 9ο Νηπιαγωγείο
Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο / Λύκειο.
Ο τρίτος άξονας αφορά :
το Κλειστό Γυμναστήριο στο 6ο Γυμνάσιο,
το Κλειστό Γυμναστήριο στο 3ο Λυκείου/ 4ο & 8ο Γυμνάσιο,
το Συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην ΖΕΠ.

α. Βιοκλιματικό Πάρκο το οποίο θα περιλαμβάνει πάρκο με φύτευση, λαχανόκηπο, βοτανικό κήπο και ανθόκηπο, ενώ θα πλαισιώνεται από πεζόδρομους και διαδρομές ποδηλάτου. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει κεντρική πλατεία, παιδική χαρά, χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αναψυκτήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρο θέασης, κέντρο πληροφόρησης και τέλος χώρους υγιεινής και  σημεία ανάπτυξης πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας (κομποστοποίηση, ανακύκλωση, δεξαμενή συλλογής ομβρίων κλπ)
β. Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ), το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι ένας χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας με σκοπό τη φιλοξενία δια δραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η κατανόηση από τον επισκέπτη των επιστημονικών και τεχνολογικών φαινομένων που θα παρουσιάζονται σ’ αυτό, ενώ θα του δίνεται η δυνατότητα να αγγίξει και να αλληλοεπιδράσει με όλα τα εκθέματα.
γ. Κτήριο Γειτονιάς, το οποίο θα περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αυτόνομων χώρων για λειτουργία μini μarket και café και έχει σκοπό να καλύψει καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης και Χώρος Στάθμευσης: στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στέγης
δ. Ενεργειακή Κατασκήνωση, ήτοι θεματικό πάρκο κατασκήνωσης το οποίο θα παρέχει εκπαίδευση των παιδιών όλων των ηλικιών ως προς τις καλές πρακτικές υπευθυνότητας για την προστασία του περιβάλλοντος.
ε. Ζωντανό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ), το οποίο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή μίας πρότυπης και ενεργειακά αυτόνομης κατοικίας μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος
στ. Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε επιλεγμένους σχολικούς χώρους:
i. Κλειστό Γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου
ii. Κλειστό Γυμναστήριο 3ου Λυκείου / 4ου & 8ου Γυμνασίου
iii. Συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής
ζ. Σχολικά Κτήρια
i. Συγκρότημα ΕΠΑΛ
ii. Ειδικό Νηπιαγωγείο / Δημοτικό
iii. 14ο Νηπιαγωγείο
iv. 9ο Νηπιαγωγείο
v. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

kozan.gr