Ένα ευχάριστο νέο και άλλο ένα βήμα για την ανάπλαση της περιοχής του ΟΣΕ. Εγκρίθηκε η ειδική πολεοδομική μελέτη Γενικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Ακινήτου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης, τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κοζάνης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, και περιβαλλοντική έγκριση αυτού.