Αναβαθμίζονται οι στάσεις του Δήμου Κοζάνης με την προμήθεια και τοποθέτηση νέων στεγάστρων. Εντάχθηκε, με σημερινή απόφαση, η σχετική πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 99.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.