Εγκρίθηκε με απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα η ένταξη του έργου «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ύψους 1.899.579,60 ευρώ.

Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο στο τέλος του 2020 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ήταν καθ’ όλα άρτια.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Σερβίων είναι ο πρώτος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας, έργο του οποίου εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

To συγκεκριμένο έργο προβλέπει εργασίες βελτίωσης 8 αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 13.783 m. Οι 4 αγροτικοί δρόμοι βρίσκονται βορειοδυτικά του Πλατανορρέυματος, οι 2 βορειοδυτικά των Σερβίων και οι 2, που καταλήγουν και στη λίμνη, βρίσκονται ανάμεσα στους οικισμούς Γούλες και Αυλές.  

Προβλέπεται η διαγράμμιση των οριογραμμών (δεξιά και αριστερή) των αγροτικών οδών, όπως επίσης και η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ΚΟΚ σε όλες τις συμβολές των αγροτικών οδών με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Σε συγκεκριμένα σημεία, για την προστασία των οδηγών, θα τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας.

Συνημμένα: Γενική οριζοντιογραφία