Σκληραίνει τη στάση της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη μάχη κατά της χωροθέτησης έργων ΑΠΕ. Αυτή τη φορά, στο μπαράζ αρνητικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται και έργο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ).

Η Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 64,983 MW στη θέση «Άγιος Χριστόφορος 1» του Δήμου Εορδαίας.

Την περασμένη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δήλωσε ότι «θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να αποτρέψουμε την δημιουργία του αιολικού στο Νυμφαίο», ένα έργο το οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε περιοχή που αποτελεί  καταφύγιο για είδη απειλούμενα με εξαφάνιση όπως η καφέ αρκούδα και ο λύκος.

Το σκεπτικό για το έργο της ΔΕΗΑΝ ήταν ότι παρόλο που η συγκεκριμένη επένδυση χωροθετείται σε Ζώνη  Απολιγνιτοποίησης, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία ακόμη δεν έχουν προκηρυχτεί από τη ΔΕΗ.

Τα έργα στα οποία έβαλε «πάγο» η Περιφέρεια

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, την περασμένη Παρασκευή  έβαλε «πάγο»  – γνωμοδοτώντας αρνητικά ως προς τις ΜΠΕ – και σε άλλα πέντε έργα ΑΠΕ. Πρόκειται για τα εξής:

–        Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21,6 MW στη θέση “Κορυφή Βλάστη” των Τ.Κ. Εράτυρας και Ναμάτων του Δήμου Βοΐου, με φορέα του έργου: Greenfield Wind MIKE.

–        Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 12,5 MW στη θέση “ΟΙΝΟΗ 2” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ι.Κ.Ε.

–        Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 12,5 MW στη θέση “ΟΙΝΟΗ 3” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ι.Κ.Ε.

–        Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 30 MW και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 33/1 50kV, στη θέση «ΠΤΕΛΕΑ 2» του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ι.Κ.Ε.

–        Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 20 MW στη θέση “ΠΤΕΛΕΑ 3” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES Φωτοβολταϊκά Συστήματα

«Αντάρτικο» και πριν δύο μήνες

Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις δεν αποτελούν έκπληξη για τους …παροικούντες την Ιερουσαλήμ, καθώς δεν πάνε δύο μήνες από τότε που ο Περιφερειάρχης σήκωσε «αντάρτικο» ζητώντας από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας να παγώσει την εξέταση αδειών για έργα ΑΠΕ, έως ότου εκπονηθεί Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ, καθοριστούν οι ζώνες υποδοχής αντίστοιχων επενδύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν  προβλήματα χρήσεων γης, δημιουργηθούν ζώνες αποκλεισμού από τις οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν περιοχές που φιλοξενούν χρήσεις γεωργικές και κτηνοτροφικές,  λίμνες,   κορυφογραμμές κλπ. αλλά και ζώνες  καταλληλότητας για επενδύσεις ΑΠΕ από τις οποίες να αποκλειστούν οι περιοχές Natura.

Επίσης,  ο κ.  Κασαπίδης έχει ζητήσει να μην επιτρέπεται η κατάτμηση εκτάσεων και έργων, ενώ  έχει υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να απαγορευτεί η χωροθέτηση έργων πάνω από συγκεκριμένο υψόμετρο (π..χ. τα 1.200 μέτρα), αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να συμμετέχει στα όργανα των αποφάσεων που εγκρίνουν τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των ΑΠΕ.

www.worldenergynews.gr