Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου.  Το επιμελητήριο της Π.Ε. Κοζάνης δικαιούται και θα χαράξει νέο δρόμο. Οι φορείς από την θεσμική τους υπόσταση οφείλουν να έχουν σαφή και εποικοδομητική παρουσία, στα δημόσια πράγματα. Ο ρόλος τους δεν πρέπει ούτε να μεγεθύνεται αλλά ούτε και να υποτιμάται.  Ευτυχώς στο επιμελητήριο μας υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν.


Χρέος μου να τις ενεργοποιήσω υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ένα άλλο μοντέλο διοίκησης μακριά από το σύνηθες προεδροκεντρικο..