Σας προσκαλούμε στο επιμορφωτικό σεμινάριο 20 ωρών που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με θέμα :

Εργασίες τέλους χρήσης για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία με Ε.Λ.Π. (Λογιστική & Φορολογική Βάση), Χρηματοροές και εξωδικαστικός μηχανισμός

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Φλώρινα

  • Πέμπτη 04 Μάϊου 2017 και ώρες 16:00 με 22:00
  • Παρασκευή 05 Μάϊου 2017 και ώρες 16:00 με 22:00
  • Σάββατο 06 Μάϊου 2017 και ώρες 09:00 με 17:00

Εισηγητής : κ. Δημητρίου Α. Δημήτριος

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA, AIA, ACA)

Είσοδος ελεύθερη