Στην προκήρυξη δύο πολύ σημαντικών έργων, ενεργειακής αναβάθµισης σχολείων, στον Κρόκο & στην Κοζάνη, προχωρά ο δήμος Κοζάνης. Πρόκειται για παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης του 3ου Γυµνασίου Κοζάνης, προϋπολογισµού 240.000,00 ευρώ & ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης του Γυµνασίου Κρόκου, προϋπολογισµού 305.000,00 ευρώ. Οι παρεµβάσεις  – και στα δύο σχολεία – εξειδικεύονται σε αναβαθμίσεις του κτηριακού κελύφους των σχολείων, ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού και εγκατάσταση ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής παρακολούθησης. Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται  από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος 2012 – 2016 (Ε.Α.Π. 2012-2016 – Τοπικός Πόρος).

kozan.gr