Η 1η Μαϊου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες (Β.Δ. 748/66).

Εν πρώτοις, η 1η Μαϊου θεωρείται ως απεργία όλων των εργαζομένων.

Όμως, κάθε χρόνο αυτή η ημέρα κηρύσσεται ως υποχρεωτική αργία με απόφαση του αρμόδιου, κάθε φορά, Υπουργού (Α.Ν. 380/68).

Άλλες ημέρες που εντάσσονται στις υποχρεωτικές αργίες είναι :

η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου, η ημέρα των Χριστουγέννων.

Φέτος 1η Μαϊου είναι ημέρα Δευτέρα. Εφόσον δεν απασχοληθεί ο μισθωτός αυτή την ημέρα δεν δικαιούται επιπλέον αποδοχές απ αυτές που κανονικά αμείβεται μέσα στο μήνα.

Όμως ο ημερομίσθιος , σ αυτή την περίπτωση, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο σ αυτόν ημερομίσθιο, ως γίνεται συνήθως.

Τώρα, αν ο μισθωτός απασχοληθεί αυτή την ημέρα, όπως και για κάθε υποχρεωτική αργία, θα του καταβληθεί προσαύξηση 75% στο 1/25 δηλαδή του νομίμου μηνιαίου μισθού του.

Αν απασχοληθεί ο ημερομίσθιος επίσης θα έχει προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών αυτής της ημέρας.

Αν η επιχείρηση λάβει αρμοδίως άδεια για λειτουργία αυτή την ημέρα, της όποιας υποχρεωτικής αργίας, και οι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν για εργασία, δεν δικαιούνται αμοιβή γι αυτήν την ημέρα, πολλώ δε μάλλον δεν δικαιούνται και την προσαύξηση του 75% , που είπαμε, εκ του λόγου αυτού.

Και κάτι άλλο : Αν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια τότε δεν του χρεώνεται η άδεια για αυτή την ημέρα.

Αν η άδεια του εργαζομένου είναι λόγω ασθενείας του τότε η ημέρα αυτή θεωρείται ως ασθένεια και όχι ως αργία γι αυτόν.

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Του κ. Ιωάννου Ρόνα

Φορο-συμβούλου