Στην ερχόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, την Τετάρτη 3/5, αναμένεται να εγκριθούν δύο πολύ σημαντικές προγραμματικές συμβάσεις. Πρόκειται για την  Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Κοζάνης με τον ΟΣΕ Α.Ε. και την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., για το έργο: Ανάπλαση και Αξιοποίηση περιοχής «Σιδηροδρομικός Σταθμός» της Πόλεως Κοζάνης, καθώς και για την Προγραμματική Σύμβαση με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Κοζάνης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Κοζάνης, συνολικής έκτασης 450.000 τ.μ. περικλείεται από τις πλατείες Νίκης (κεντρική) και 28ης Οκτωβρίου και τις οδούς Τσιμινάκη – Ολύμπου – Θεσσαλονίκης – Τριών Δένδρων – Κασομούλη – Γερμανού Καραβαγγέλη – 3ης Σεπτεμβρίου – Μακρυγιάννη – Εμ.Μπενάκη – Κακριδή Ι. – Πρωταγόρα – Καρέλη Ζ. – Κρόκου – Α.Φακίνου – Κυκλάδων – Αριστοτέλους – 11ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου – Αρχελάου – Ολύμπου – Ερμού – Βενιζέλου – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Σημαντικό τμήμα του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης αποτελούν η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η αξιοποίηση της οποίας είναι βασική προτεραιότητα του Δήμου Κοζάνης και η αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 262 ως εμπορικού κέντρου. Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

1) Αναζωογόνηση τμήματος του Εμπορικού Κέντρου της πόλης, που περιλαμβάνει την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, το Ο.Τ. 262 και τις οδούς Ερμού, Κοντορούση, Λιούφη και Αθηνάς, με παρεμβάσεις σε υποδομές και το αστικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα προώθησης των δραστηριοτήτων τους.

2) Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη, με στόχους την περαιτέρω προβολή και αξιοποίηση του ομώνυμου αρχοντικού (δημοτική Χαρτοθήκη), την αύξηση του πρασίνου (πάρκο), πεζοδρομήσεις και την αναμόρφωση των όψεων των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων.

3) Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 351Α στα βορειοανατολικά και σε συνέχεια με την πλατεία Λασσάνη.

4) Αξιοποίηση της περιοχής του ΟΣΕ όπου, με τη διαδικασία της πολεοδόμησης, θα προβλεφθούν κατάλληλες χρήσεις ώστε να υποδεχθούν:
4.1. Το κτίριο του Σταθμού καθώς και χώρο για τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού.
4.2. Βιοκλιματικό πάρκο με εκτενείς χώρους πρασίνου – πάρκο αναψυχής και περιβαλλοντικής αγωγής, ήπιες παρεμβάσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
4.3. Διαμόρφωση στεγασμένης λαϊκής αγοράς και κλειστών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της.

5) Διαμόρφωση της οδού Ολύμπου, από την πλατεία Λασσάνη μέχρι το χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και τόνωσης της εμπορικότητας.

6) Διαμόρφωση της οδού Αριστοτέλους και των κοινόχρηστων χώρων που υπάρχουν γύρω από αυτήν (Ο.Τ. 377Α – Κ.Χ. – πράσινο), από το χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι την διασταύρωση με την οδό 11ης Οκτωβρίου, με ανάπτυξη διαδρομών πρασίνου, κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Στη συγκεκριμένη οδό σήμερα γίνεται η εβδομαδιαία κεντρική λαϊκή αγορά της Κοζάνης, δραστηριότητα που μεταφέρεται στο χώρο του ΟΣΕ.

7) Διαμόρφωση τμήματος της οδού 11ης Οκτωβρίου, από τη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους μέχρι και τη διασταύρωση με τις οδούς Αρχελάου και Αριστοφάνους.

8) Διαμόρφωση τμήματος της οδού Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με την οδό Σαρανταπόρου μέχρι την αρχή της οδού 11ης Οκτωβρίου.

9) Διαμόρφωση της οδού Αρχελάου, από τη διασταύρωση με τις οδούς Αριστοφάνους και της 11ης Οκτωβρίου μέχρι την πλατεία Λασσάνη.

  1.  H λαϊκή αγορά στο χώρο του ΟΣΕ.

   Στο αντικείμενο του έργου εντάσσονται:

 1. Η Κατασκευή κλειστών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος μικρής κλίμακας επιφάνειας περίπου 900μ2 στην περιοχή του ΟΣΕ

 2. Η Κατασκευή στεγάστρου στεγασμένης λαϊκής αγοράς επιφάνειας 6.000μ2 στην περιοχή του ΟΣΕ .

   1. Απαιτούμενες μελέτες για την κατάρτιση του φακέλου υποβολής πρότασης στο Ταμείο αστικής ανάπτυξης

Για την κατάρτιση του φακέλου πρότασης απαιτείται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών, για τις οποίες παρατίθεται το αντίστοιχο κόστος.

   1. Προεκτίμηση προϋπολογισμού κατασκευής έργου

Σύμφωνα με το καταρτισθέν από μέρους του Δήμου Κοζάνης προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ, ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται ως εξής:

Aξιοποίηση περιοχής Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης

Ως γνωστόν  ο Δήμος Κοζάνης έχει εκδηλώσει την πρόθεση να αξιοποιήσει την εν λόγω έκταση, σε συνεργασία με την Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.. Το σχέδιο περιλαμβάνει ειδικότερα τη δημιουργία ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου, χρήσεις εξυπηρέτησης τουρισμού και πολιτισμού, με ανάπτυξη ιδίως σύνθετων «νησίδων λειτουργιών» όπως: Στεγασμένη Δημοτική Λαϊκή Αγορά, χώρους στάθμευσης, δομές πρόνοιας, χώρους Πολιτισμού, καθώς και μικρής κλίμακας υποστηρικτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής με ανάλογη τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου της πόλης της Κοζάνης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με καθορισμό χρήσεων γης, στην κατεύθυνση αφενός της δημιουργίας μεγάλου βιοκλιματικού πάρκου, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικών – πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, με τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής, την χωροθέτηση χώρων πολιτισμού, την δημιουργία στεγασμένων χώρων Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς, υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης, που συνολικά θα διαχειρίζεται ο Δήμος Κοζάνης, και αφετέρου της παραμονής και της τυχόν αναδιάταξης του υφιστάμενου τερματικού επιβατικού σταθμού, που θα διαχειρίζεται ο Ο.Σ.Ε. Το υπόψη έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενοποίησης και συνολικότερης ανάπλασης του ευρύτερου κέντρου της πόλης με συνδυασμένες επεμβάσεις (αναμόρφωση Πλατείας Λασσάνη, οδού Ολύμπου, οδού Αριστοτέλους κ. άλ.).

kozan.gr