Σε εκτέλεση των 313/2015 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% για το έτος 2016 σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω , παρακαλούνται όσοι δημότες μας δεν υπέβαλλαν αιτήσεις , να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την 31/5/2017:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αντίγραφο πληρωμένου λογαριασμού (έως και Οκτώβριο 2016)  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του.

Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2015.

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 2463350134 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής 2463350421

Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου 2463350300

Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου 2463350500

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.