Δύσκολη κατά γενική ομολογία είναι η επιλογή του τμήματος στο οποίο πρόκειται να  σπουδάσει ο κάθε υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός από την επίγνωση των προσωπικών ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των περιορισμών, των συνθηκών και των τάσεων της αγοράς εργασίας, πρέπει να πληροφορηθεί έγκυρα για το αντικείμενο σπουδών του κάθε τμήματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Να μην μείνει στο προφανές, αυτό που συνάγεται από το λεκτικό τίτλο του κάθε τμήματος, καθώς αυτό ενέχει πολλαπλούς κινδύνους είτε επειδή παραπέμπει σε επαγγελματικά δικαιώματα που όμως δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο πτυχίο είτε επειδή η ονομασία του παραπέμπει σε άλλους κλάδους ή δεν είναι εύληπτη από τους υποψηφίους.

Προσπαθώντας, λοιπόν, να συμβάλω στην έγκυρη πληροφόρηση των υποψηφίων αλλά και των οικογενειών τους, παρουσιάζω παραδείγματα τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 1ου επιστημονικού πεδίου των οποίων ο τίτλος είναι ασαφής ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα που λαμβάνει ο πτυχιούχος του.

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής -Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ο πτυχιούχος του συγκεκριμένου τμήματος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα κοινωνιολόγου και επιπρόσθετα να εργαστεί ως δάσκαλος ειδικής αγωγής (ΠΕ71) είτε εκπαιδευτικός ενηλίκων (ΠΕ72) ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξει. Αντίστοιχο με αυτό της Θεσσαλονίκης είναι το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από το οποίο όμως ο απόφοιτος εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ72 (εκπαιδευτικός ενηλίκων) και δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε δομές ειδικής αγωγής (π.χ. ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ), εκτός και εάν έχει αποκτήσει μια μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας Παρευξείνιων Χωρών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Ο απόφοιτος του συγκεκριμένου τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών του ασχολείται με τις γλώσσες (ρωσική, βουλγαρική, ρουμάνικη, τούρκικη), τον πολιτισμό και την ιστορία των παρευξείνιων χωρών. Δεν αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (όπως ίσως εσφαλμένα αντιληφθεί κανείς από τον τίτλο του στον οποίο υπάρχει η λέξη «φιλολογίας»), ούτε κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα, αλλά μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε κρατικές, ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τις παρευξείνιες χώρες.

 

Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης -ΕΚΠΑ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας – ΑΠΘ, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού- Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ο πτυχιούχος των συγκεκριμένων τμημάτων μπορεί να εργαστεί ασκώντας το επάγγελμα του δημοσιογράφου, του διαφημιστή, του επικοινωνιολόγου, του κριτικού τέχνης, του στελέχους δημοσίων σχέσεων. Το ζήτημα που υπάρχει με τα παραπάνω επαγγέλματα είναι ότι δεν έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάποιος να έχει τελειώσει κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα για να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα. Στην ουσία θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και χωρίς να έχει τελειώσει κάποιο από αυτά τα τμήματα, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισμό για τους συγκεκριμένους αποφοίτους πολύ μεγαλύτερο.

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας -Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ο απόφοιτος του τμήματος έχει κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών, οπτικοακουστικών προϊόντων για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτισμικής πληροφορίας. Ορίζεται ως πτυχιούχος Πολιτισμικής Πληροφορικής και αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα πληροφορικού, εντασσόμενος στον κλάδο ΠΕ19.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης -Πάντειο Πανεπιστήμιο: (εντάχθηκε πέραν του 5ου και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο φέτος) Ο πτυχιούχος του τμήματος ασχολείται με τα βασικά πεδία του δημόσιου τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους. Μπορεί να εργαστεί σε διοικητικές θέσεις του δημοσίου, των ΟΤΑ, και άλλων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο απόφοιτος αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου και κατά συνέπεια μπορεί να εργαστεί και ως οικονομολόγος, λογιστής, κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου μπορεί κανείς υποψήφιος του 1ου επιστημονικού Πεδίου να αποκτήσει μέσω των τμημάτων: α) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ακολουθώντας την κατεύθυνση σπουδών «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις», β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά ακολουθώντας τον τομέα σπουδών «Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Πυλώνα», που δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου. γ) Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του  Παντείου Πανεπιστήμιου επιλέγοντας την κατεύθυνση σπουδών «Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων».

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις διεξόδους που προσφέρουν αυτά στην αγορά εργασίας είναι μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα για την επιλογή Τμήματος του κάθε υποψηφίου. Γιατί …υπάρχουν παγίδες στο μηχανογραφικό, στις οποίες γονείς και παιδιά μπορεί να πέσουν, εάν δεν έχουν κάνει σωστή και ουσιαστική έρευνα.

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangaramedu.net