Από την χθεσινή περιήγηση ‐ επιθεώρηση μας στο εμβληματικό έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας μας 2014-2020, με προϋπολογισμό 50 περίπου εκατ. ευρώ.
Μετά την διαγωνιστική διαδικασία και την έκπτωση 60% που δόθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση 20 εκατομμυρίων ευρώ με την ανάδοχο κοινοπραξία, τον Αύγουστο του 2016, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τα τρία έτη.
Όμως τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο υπέδαφος με την παρουσία εγκοίλων, προκάλεσαν αναπόφευκτη καθυστέρηση στις εργασίες.
Παράλληλα, προέκυψε και νέα καθυστέρηση από την πανδημία covid-19, με τα παρατεταμένα και διαδοχικά lockdownστην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην Κοζάνη.
Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από την ύπαρξη εγκοίλων κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης, πλέον οι εργασίες για την ανέγερση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης μπαίνουν στην τελική φάση και η πρόβλεψη είναι να παραδοθεί μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς.
Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας, ως πιστοποιημένου φορέα, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, που είναι ο “κύριος του έργου”, στον οποίο θα παραδοθεί για χρήση μετά το πέρας της κατασκευαστικής φάσης.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου Διοίκησης και του συγκροτήματος κτιρίων εκπαίδευσης. Το κτίριο διοίκησης αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα πάνω από το έδαφος και ένα επίπεδο υπογείου.
Το κτιριακό συγκρότημα εκπαίδευσης αποτελείται από τρία κτίρια, τα οποία περιλαμβάνουν γραφεία, χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες εργαστηρίων), αμφιθέατρα, υπόγειους χώρους στάθμευσης, και χώρους Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το συνολικό μεικτό εμβαδόν των κτιρίων είναι 16.572,43 μ2, ενώ των υπογείων 7.151,13m2.
Ως Γενικός Διευθυντής και των Υποδομών, θέλω να τονίσω, ότι αξίζει συγχαρητήρια η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και ειδικά το Τμήμα Υποδομών, που αν και υποστελεχωμένο, υλοποιεί έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Πασχάλης Οικονομίδης