Κύριε Πρόεδρε,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά από την κατ’ επανάληψη μεταξύ μας επικοινωνία,  η ασφαλτόστρωση του δρόμου Προαστίου – Ασβεστόπετρας έχει ενταχθεί στο Προγραμματισμό Έργων 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης.

Η υποδομή του έργου όταν τέθηκε το ερώτημά σας ήταν ήδη έτοιμη. Όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ασβεστόπετρας κ. Γιώργος Παγκαλίδης (το έργο αφόρα και την Τ.Κ. Ασβεστόπετρας)  στα Δημόσια Έργα υπάρχουν διαδικασίες που τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια.

Όλα τα υπόλοιπα αφορούν τις προσωπικές δημόσιες σχέσεις σας.