Σας στέλνω μια φωτογραφία που σε έμενα τουλάχιστον, φαντάζομαι και σε εσάς, προκαλεί έκπληξη. Όπως βλέπετε, κάποιος, άγνωστο γιατί και με ποιο σκεπτικό τοποθέτησε πασσάλους μέσα ασφαλτοστρωμένο δρόμο στον οικισμό Λευκοπηγής. Γνωρίζει κάνεις από το δήμο Κοζάνης τι ακριβώς συμβαίνει εδώ;